Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: Формуляри [Каталог от различни формуляри] (8)

Категория: Формуляри (8)
Каталог от различни формуляри
Посещения:
Архив на вече отменени документи
Архив на вече отменени документи
816
формуляри по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
формуляри по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
2578
Счетоводни формуляри и бланки
Образци на счетоводни документи
6534
Формуляри по Закона за данък върху добавената стойност
Формуляри по Закона за данък върху добавената стойност
1048
Формуляри свързани с осигуряването
Формуляри свързани с осигуряването
3287
Формуляри за ТРЗ и ЛС
Формуляри за ТРЗ и ЛС
7790
Формуляри и указания за регистрация в КЗЛД
Формуляри и указания за регистрация в КЗЛД
776
Формуляри за парични обезщения от НОИ
Формуляри за парични обезщения от НОИ
2205