Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Формуляри на декларации за 2013 г. [Формуляри на декларации за 2013 г.] (3)

Категория: Формуляри на декларации за 2013 г. (3)
Формуляри на декларации за 2013 г.
Посещения:
Годишен отчет за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2013 г.
Годишен отчет за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2013 г.
299
Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първ
Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски;
319
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци; Подава се през 2013 г.
888