Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: НКПД-2011 [Всичко необходимо за НКПД-2011] (6)

Категория: НКПД-2011 (6)
Всичко необходимо за НКПД-2011
Посещения:
Таблица за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011
Таблица за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011
18046
НКПД - 2011 - Азбучник
НКПД-2011 - Професии, подредени по азбучен ред
18152
Списък на длъжностите в НКПД-2011
Списък на длъжностите в НКПД-2011
36583
Правилник за прилагане на НКПД-2011
Правилник за прилагане на НКПД-2011
10813
Кодове за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011
Система за търсене на кодове за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011
15769
Система за търсене в НКПД-2011
Система за търсене в НКПД-2011
16627