Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: Формуляри свързани с осигуряването [Осигурителни формуляри] (13)

Категория: Формуляри свързани с осигуряването (13)
Осигурителни формуляри
Посещения:
Декларация образец 6 за 2013 г. и указания за попълването й
Декларация образец 6 за 2013 г. и указания за попълването й
6784
Декларация образец 1 за 2013 г. и указания за попълването й
Декларация образец 1 за 2013 г. и указания за попълването й
4539
Декларация образец 10 за 2013 г.
Декларация образец 10 за 2013 г.
1151
Декларация образец 9 за 2013 г.
Декларация образец 9 за 2013 г.
5234
Декларация образец 8 за 2013 г.
Декларация образец 8 за 2013 г.
922
Декларация образец 7 за 2013 г. - подава се от безработни лица
Декларация образец 7 за 2013 г. - подава се от безработни лица
2271
Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
1170
Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от ЗЗО, но не са подали за
Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от ЗЗО, но не са подали заявлението преди напускането на страната (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО)
1042
Архив на осигурителни формуляри за периода 1997 - 2009 г.
Архив на осигурителни формуляри за периода 1997 - 2009 г.
1003
Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8) - подава се в 2 екземпляра заедно с попъл
Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8) - подава се в 2 екземпляра заедно с попълнените декларации за всяка година - за 2013 г.
2199
Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски"
Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски"
1021
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
Нова декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице - в сила от 01.01.2013 г.
3453
Искане за заверка на осигурителна книжка
Искане за заверка на осигурителна книжка
2495