Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: 8 - Длъжностни характеристики: Оператори на машини и съоръжения, работници по монтаж на изделия [Примерни длъжностни характеристики за осма квалификационна група персонал] (14)

Категория: 8 - Длъжностни характеристики: Оператори на машини и съоръжения, работници по монтаж на изделия (14)
Примерни длъжностни характеристики за осма квалификационна група персонал
Посещения:
ЕЛЕКТРОКАРИСТ, Код по НКПД-2011: 83442003
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОКАРИСТ, Код по НКПД: 83442003
694
ОПЕРАТОР ВДИГАЧКА (ЛЕБЕДКА, ХАСПЕЛ), Код по НКПД-2011: 83432011
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОР ВДИГАЧКА (ЛЕБЕДКА, ХАСПЕЛ), Код по НКП: 83432011
730
ОПЕРАТОР ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ, Код по НКПД-2011: 83422008
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОР ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ, Код по НКПД: 83422008
2139
МАШИНИСТ ЕДНОКОФОВ БАГЕР, Код по НКПД-2011: 83422002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНИСТ ЕДНОКОФОВ БАГЕР, Код по НКПД: 83422002
850
ШОФЬОР АВТОБУС, Код по НКПД-2011: 83312002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШОФЬОР АВТОБУС, Код по НКПД: 83312002
572
ШОФЬОР НА АВТОБУС, Код по НКПД-2011: 83312002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШОФЬОР НА АВТОБУС, Код по НКПД: 83312002
404
ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, Код по НКПД-2011: 83222006
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, Код по НКП: 83222006
1961
ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, Код по НКПД-2011: 83222006
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, Код по НКП: 83222006
2820
ШОФЬОР НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ДО 9 МЕСТА, Код по НКПД-2011: 83222002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШОФЬОР НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ДО 9 МЕСТА, Код по НКПД: 83222002
1223
ШОФЬОР НА ЛЕК И ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, Код по НКПД-2011: 83222002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШОФЬОР НА ЛЕК И ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, Код по НКП: 83222002
1890
МОНТАЖНИК ДОГРАМА, Код по НКПД-2011: 82192005
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОНТАЖНИК ДОГРАМА, Код по НКПД: 82192005
598
МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА, Код по НКПД-2011: 82192002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА, Код по НКПД: 82192002
958
ОГНЯР, Код по НКПД-2011: 81822004
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОГНЯР, Код по НКПД: 81822004
725
ВОДАЧ МОТОКАР, код по НКПД-2011: 83442004
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДАЧ МОТОКАР, код по НКП: 83442004
1102