Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: 3 - Длъжностни характеристики: Техници и други приложни специалисти [Примерни длъжностни характеристики за трета квалификационна група персонал] (18)

Категория: 3 - Длъжностни характеристики: Техници и други приложни специалисти (18)
Примерни длъжностни характеристики за трета квалификационна група персонал
Посещения:
ГЛАВЕН ГОТВАЧ, Код по НКП-2011: 34342001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВЕН ГОТВАЧ, Код по НКП: 34342001
640
СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, Код по НКПД-2011: 33393005
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, Код по НКПД: 33393005
2596
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, Код по НКП-2011: 33223003
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, Код по НКП: 33223003
1847
БРОКЕР-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОД по НКПД-2011: 33343002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА БРОКЕР-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОД по НКПД: 33343002
381
АГЕНТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОД по НКПД-2011: 33343001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГЕНТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОД по НКПД: 33343001
343
СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР НА ЕИМ, Код по НКП-2011: 35133003
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР НА ЕИМ, Код по НКП: 35133003
644
СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, Код по НКПД-2011: 35133003
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, Код по НКПД: 35133003
651
ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, Код по НКП-2011: 35113001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, Код по НКП: 35113001
1163
ТЕХНИК КОМПЮТЪРСНИ СИСТЕМИ, Код по НКПД-2011: 35113003
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИК КОМПЮТЪРСНИ СИСТЕМИ, Код по НКПД: 35113003
1070
ТЕХНОЛОГ, Код по НКП-2011: 31193044
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГ, Код по НКП: 31193044
1382
ТЕХНИК МЕХАНИК, Код по НКП-2011: 31153004
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИК МЕХАНИК, Код по НКП: 31153004
2727
ТЕХНИК АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА, код по НКПД-2011: 31133002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИК АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА, код по НКПД: 31133002
420
ТЕХНИК АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА ІI степен, Код по НКПД-2011: 31133002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИК АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА ІI степен, Код по НКПД: 31133002
253
ТЕХНИК АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА І степен, код по НКПД-2011: 31133002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИК АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА І степен, код по НКПД: 31133002
282
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, Код по НКПД-2011: 31123009
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, Код по НКПД: 31123009
1443
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, Код по НКПД-2011: 31123009
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, Код по НКПД: 31123009
649
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - 2, Код по НКПД-2011: 31233001
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - 2, Код по НКПД: 31233001
2118
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, Код по НКПД-2011: 31233001
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, Код по НКПД: 31233001
1176