Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: 1 - Длъжностни характеристики: Висши служители и ръководители [Примерни длъжностни характеристики за първа квалификационна група персонал] (14)

Категория: 1 - Длъжностни характеристики: Висши служители и ръководители (14)
Примерни длъжностни характеристики за първа квалификационна група персонал
Посещения:
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВИТЕЛ, Код по НКПД-2011: 13433001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВИТЕЛ, Код по НКПД: 13433001
5007
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ, Код по НКПД-2011:14113002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ, Код по НКПД:14113002
1041
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВИТЕЛ МАГАЗИН, Код по НКПД-2011: 14203004
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВИТЕЛ МАГАЗИН, Код по НКПД: 14203004
954
УПРАВИТЕЛ, ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, Код по НКПД-2011: 11207023
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВИТЕЛ, ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, Код по НКПД 11207023
2327
РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ КОМПЮТЪРНО ОБСЛУЖВАНЕ, Код по НКП-2011: 13306006
РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ КОМПЮТЪРНО ОБСЛУЖВАНЕ, Код по НКП: 13306006
829
МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ; РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ПО ПРОДАЖБИТЕ, Код по НКПД-2011: 12216008
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ; РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ПО ПРОДАЖБИТЕ, Код по НКПД 12216008
3429
РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР - 2, Код по НКП-2011: 11207045
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР - 2, Код по НКП 11207045
1119
РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР, Код по НКП-2011: 11207045
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР, Код по НКП: 11207045
985
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО, Код по НКП-2011: 13236008
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО, Код по НКП: 13236008
1495
НАЧАЛНИК СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ, Код по НКП: 13237006
НАЧАЛНИК СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ, Код по НКП: 13237006
1084
ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР, Код по НКПД-2011: 12217001
ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР, Код по НКПД 12217001
1811
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ; РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО, Код по НКПД-2011: 13237009
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ; РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО, Код по НКПД 13237009
564
НАЧАЛНИК ЦЕХ, Код по НКПД-2011: 13215004
НАЧАЛНИК ЦЕХ, Код по НКПД: 13215004
1101
УПРАВИТЕЛ, ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, Код по НКПД-2011: 11207023
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВИТЕЛ, ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
3211