Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: Формуляри за ТРЗ и личен състав [Примерни бланки за трудови договори, правилник за вътрешния трудов ред и др.] (18)

Категория: Формуляри за ТРЗ и личен състав (18)
Примерни бланки за трудови договори, правилник за вътрешния трудов ред и др.
Посещения:
Формуляр УП-2
Формуляр УП-2 в DOC фоемат подходящ за попълване на конпютър
3700
Формуляр УП-3
Формуляр УП-3 във DOC формат, подходящ за попълване на компютър
2175
Декларация по чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
Декларацията се попълва на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
713
Молба за напускане по взаимно съгласие и предизвестие
Молба за напускане по взаимно съгласие с предизвестие
2805
Договор за придобиване на квалификация по по чл. 229 от КТ
Договор за стипендия
413
Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация по чл. 234 от КТ
Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация по чл. 234 от КТ
439
Декларация при постъпване на работа за първи път
Декларация при постъпване на работа за първи път за издаване на трудова книжка
1915
Акт за встъпване в длъжност
Акт за встъпване в длъжност
1463
Документи, които трябва да съдържа в доситето на работника или служителя
Примерен списък на документите, които трябва да съдържа досието на работника или служителя
7235
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
1556
Молба за постъпване на работа
Молба за постъпване на работа
2371
Примерен правилник за вътрешния ред
Примерен правилник за вътрешния ред
2359
Примерен правилник за организация на работната заплата
Примерен правилник за организация на работната заплата
2192
Заповед за отпуск
Примерен формуляр на Заповед за опуск
2888
Молба за отпуск
Примерен формуляр на Молба за отпуск
2242
Заповед за прекратяване на трудов договор
Примерен формуляр на Заповед за прекратяване на трудов договор
2407
Допълнително споразумение
Примерен формуляр за допълнително споразумение към трудов договор
2961
Трудов договор
Примерен формуляр за трудов договор
4439